Czwarta Niedziela Wielkanocna
I czytanie: Dz 2, 14a.36-41 - Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem.
II czytanie: Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych
Ewangelia: J 10, 1-10 - Jezus jest bramą owiec.